Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy do pobrania harmonogramu zajęć dodatkowych prowadzonych w naszej szkole.

W ofercie znajdują się zarówno zajęcia wyrównawcze jak i koła zainteresowań.