Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją zajęć pozalekcyjnych i do pobrania harmonogramu zajęć dodatkowych prowadzonych w naszej szkole. W ofercie znajdują się koła zainteresowań, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje oraz spotkania w ramach działających w szkole sekcji sportowych.