Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka jest elementem szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego; jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny. Myślistwo to dziedzina łowiectwa polegająca na zgodnym z etyką, prawem i zwyczajami pozyskiwaniu zwierzyny. Jeśli w szerszym znaczeniu przeanalizujemy łowiectwo to dojdziemy do wniosku, że jest to całokształt spraw związanych...

więcej

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawową nauką leśną, określającą zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego. Zakres zainteresowania hodowli jest bardzo rozległy. Dziedzina ta zajmuje się badaniem biologicznych praw rządzących powstawaniem i rozwojem zespołów leśnych, ich wzajemnym powiązaniem i współdziałaniem ze...

więcej

Maszynoznawstwo leśne

więcej

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest to dział leśnictwa zajmujący się rozpoznawaniem zjawisk wywołujących szkody w lasach oraz sposobami walki z czynnikami wywołującymi zagrożenia. Działy ochrony lasu: 1. Etiologia leśna – badanie przyczyn powstawania chorób lasu. 2. Profilaktyka leśna – uodparnianie drzewostanów. 3. Higiena lasu – opracowywanie metod likwidacji potencjalnych źródeł chorób...

więcej

Prawo i ekonomika leśna

Zapraszamy także do działu materiały dydaktyczne, z którego można pobrać aktualnie obowiązujące dokumenty.

więcej

Szkolenie praktyczne

więcej

Urządzanie lasu

 Kilka lat temu w poznańskim Radiu Merkury przeprowadzono sondę na najdziwniejszą nazwę przedmiotu wykładanego na studiach… wygrało wtedy urządzanie lasu. Dla leśnika jest to dziedzina wiedzy bardzo bliska, bo to podobno „królowa”J Dlaczego? Ponieważ obejmuje zarówno hodowlę lasu, użytkowanie lasu, ochronę lasu, jak i nawet SILP (System Informacyjny Lasów...

więcej

Użytkowanie komputerów

Narzędziem pracy nowoczesnego leśnika stały się komputery. Dziś są one niemal niezastąpione, bez nich gospodarka leśna byłaby o wiele trudniejsza. W ramach przedmiotu użytkowanie komputerów uczniowie poznają SILP czyli nowoczesne narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z różnymi programami, które korzystają z jego zasobów. SILP to inaczej System Informatyczny Lasów Państwowych....

więcej

Użytkowanie lasu

Gospodarka leśna opiera się na doświadczeniu i wiedzy wielu pokoleń leśników, drzewiarzy oraz ludzi, którzy swoją ciężka pracą poprawiają stan zdrowotny i estetyczny lasów. Użytkowanie lasu jest przedmiotem, który współdziała z innymi przedmiotami zawodowymi, gdyż nie jest możliwe czerpanie korzyści bez starania się wynagrodzić przyrodzie za wszelkie dobro, jakie...

więcej