Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją zajęć pozalekcyjnych i do pobrania harmonogramu zajęć dodatkowych prowadzonych w naszej szkole. W ofercie znajdują się koła zainteresowań, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje oraz spotkania w ramach działających w szkole sekcji sportowych.

więcej

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy do pobrania harmonogramu zajęć dodatkowych prowadzonych w naszej szkole. W ofercie znajdują się zarówno zajęcia wyrównawcze jak i koła zainteresowań.

więcej

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

Zapraszamy do pobrania harmonogramu zajęć dodatkowych prowadzonych w naszej szkole. W ofercie znajdują się zarówno zajęcia wyrównawcze jak i koła zainteresowań.  

więcej

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do pobrania harmonogramu zajęć dodatkowych prowadzonych w naszej szkole. W ofercie znajdują się zarówno zajęcia wyrównawcze jak i koła zainteresowań.  

więcej

Sekcja Łucznicza

W naszej szkole działa Sekcja Łucznicza Prezentujemy filmik z pierwszego spotkania Sekcji Łuczniczej działającej w naszej szkole. https://quik.gopro.com/v/0RzjXf5Ye2/    

więcej

Sekcja biegów na orientację

Sekcję prowadzi nauczyciel Geografii i edb Leszek Półrolniczak. Podczas zajęć terenowych doskonalimy swoje umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem tym samym przygotowując się do zawodów w biegach na orientację.   Nasza reprezentacja podczas XVII Mistrzostw Polski Leśników w biegach na orientację Milicz 2016 https://drive.google.com/folderview?id=0B1bCMnPEVj3tclAyUk9RQzQ2RDg&usp=sharing

więcej

Koło Turystyczne

Opiekunem koła jest mgr Leszek Półrolniczak – nauczyciel geografii oraz edukacji dla bezpieczeństwa, instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka górska, alpinista i podróżnik. Podczas zajęć koła turystycznego uczymy się wyłącznie poprzez praktyczne ćwiczenia jak przygotować a następnie zorganizować wyprawę turystyczną. Podczas zajęć koła uczniowie sami planują i realizują swoje...

więcej

Sport

Sekcje prowadza Wiesław Cerazy i Maciej Ewertowski

więcej

Hodowla lasu

Zajęcia pozalekcyjne z hodowli lasu mają na celu: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach młodzieży zarówno zdolnej, jak i słabszej, pragnącej poszerzać wiedzę i umiejętności. Podwyższanie jakości funkcjonowania systemu oświaty poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności biorących udział w zajęciach, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych . Wprowadzanie...

więcej

LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody Opiekun – mgr inż. Salomea Bienkiewicz Szkolne Koło LOP skupia uczniów, którzy interesują sie przyrodą i ekologią. Praca w kółku opiera się na realizacji dwóch głównych przedsięwzięć: – poznawanie niektórych zagadnień z programu nauczania przedmiotu – ekologiczne podstawy ochrony lasu, który kiedyś był przedmiotem...

więcej