Koło biologiczne

Celem kółka biologicznego jest rozwijanie zainteresowań biologicznych i pogłębianie wiedzy. Skierowane jest ono do wszystkich uczniów naszej szkoły, a w szczególności do maturzystów, którzy chcą zdawać egzamin maturalny z biologii. Na zajęciach robimy powtórki programowe, rozwiązujemy testy maturalne ale również, w zależności od potrzeb, tłumaczymy trudniejsze zagadnienia z zakresu...

więcej

Koło ornitologiczne

Ornitologia jest to dział zoologi zajmujący się ptakami. W kręgu zainteresowań ornitologi znajduje się przede wszystkim badanie różnych gatunków ptaków, ich biologii i zachowań. Często jednak potocznie mianem ornitologów nazywamy wszystkich miłośników i obserwatorów ptaków. Koło ornitologiczne powstało, gdyż w naszej szkole jest wielu młodych ludzi, którzy interesują się...

więcej

Koło fotograficzne

Fotografia oznacza z greckiego rysowanie za pomocą światła. Na kształt dzisiejszej fotografii miały wpływ różne odkrycia na przestrzeni wieków. Jej początki sięgają daleko wstecz, gdy odkryto tak zwaną „camera obscura”. Było to pudełko z niewielkim otworem, przez który wpadało światło i na tylnej jego ściance rysowało odwrócony obraz, którego...

więcej