Dyrekcja dziś…

Dyrektor szkoły – mgr Justyna Żarczyńska 

Wicedyrektor – mgr Joanna Ungurian

Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Krzysztof Salata

Kierownik gospodarczy – Mariusz Sadowski

Kierownik internatu – mgr Mariusz Mikołajczyk

Główny Księgowy – mgr Patrycja Wycisk