Wyniki egzaminów zawodowych

31.08.2018

Wyniki egzaminów oraz termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie z kwalifikacji R.13 i R.14