Kalendarz roku szkolnego

Poniżej zamieszczamy plik z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021.

Zapraszamy również do śledzenia kalendarium na stronie szkoły, w którym prezentowane są na bieżąco kolejne wydarzenia.
Kalendarium uzupełniane jest także o dodatkowe wydarzenia, które będą miały miejsce, a nie zostały ujęte w kalendarzu roku szkolnego.