O internacie

Internat Technikum Leśnego w Miliczu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wspomagającą dydaktyczno-wychowawczą funkcję szkoły. Internat przysługuje uczniom, którzy kształcą się poza miejscem stałego zamieszkania. Nasza placówka zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie oraz bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku wszystkim wychowankom. Do dyspozycji mieszkańców są trzy- i czteroosobowe pokoje z łazienkami, ogólnie dostępne kuchenki i świetlice do zajęć nieobowiązkowych na każdej kondygnacji, przestronna stołówka oraz sala z wyposażeniem multimedialnym. W czasie wolnym młodzież może skorzystać z pomieszczeń rekreacyjnych: siłowni, klubu fitness, sali bilardowej, sali do tenisa stołowego. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wychowankom rozwój zainteresowań i uzdolnień, organizując zajęcia kulturalne, turystyczne i sportowe zgodnie z ramowym planem pracy.

Internat TL w Miliczu (3) Internat TL w Miliczu (2) Internat TL w Miliczu (1) Internat TL w Miliczu (6) Internat TL w Miliczu (5) Internat TL w Miliczu (4)