Rekrutacja 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego na nadchodzący rok szkolny.

WNIOSKI KANDYDATÓW

Przyjmowanie wniosków kandydatów do Technikum Leśnego w Miliczu może odbywać się za pośrednictwem  poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie szkoły..
Szkoła nie prowadzi elektronicznej rekrutacji.