Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Grzegorz Borensztajn
 
Zastępca przewodniczącego: Joanna Szewczyk
 
Sekretarz: Magdalena Duda
 
Skarbnik: Andrzej Peter
 
Członek: Sylwia Podobińska
 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Zbigniew Wytykowski
 
Członek: Małgorzata Matuszak
 
Członek: Krzysztof Kasprzyk

Składki na Radę Rodziców 25 zł/semestr albo 50 zł/rok szkolny

Rada Rodziców przy Technikum Leśnym w Miliczu
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

Nr konta bankowego: 18 9582 0000 2000 0000 0143 0001

W tytule przelewu, proszę napisać “składka na RR” oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.