Szkoła z tradycją

Leśnikiem być! Technikum Leśne w Miliczu zaprasza

Ostatni rok pokazał nam wszystkim, jak szybko zmienia się rzeczywistość, i to nie tylko szkolna. Tym wyraźniej uwidacznia się więc wyzwanie, przed jakim stają ósmoklasiści – wyboru takiej szkoły, która nie tylko odnajdzie się w tak dynamicznym środowisku edukacyjnym, ale i zapewni swoim wychowankom narzędzia i kompetencje do uczestniczenia w procesach zmiany, które charakteryzują naszą codzienność.

Technikum Leśne w Miliczu kształci w zawodzie technik leśnik w pięcioletnim cyklu nauczania. Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne oraz uzyskuje tytuł technika leśnika. Po odbyciu stażu pracy może być zatrudniony w Lasach Państwowych, w przedsiębiorstwach leśnych lub kontynuować naukę na studiach wyższych na dowolnym kierunku, jednak najczęściej nasi absolwenci wybierają leśnictwo.

Niewątpliwym atutem Technikum Leśnego, poza lokalizacją w urokliwym pałacu Maltzanów, jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych, poświadczona notami (srebrną i złotą tarczą) w ogólnopolskim rankingu Perspektyw – co wyróżnia Technikum Leśne spośród innych placówek w regionie. Grono pasjonatów nauczania i uczenia się współtworzy życzliwą atmosferę, w której nasi uczniowie mogą poznać i rozwijać swoje mocne strony.

Z bardzo dobrymi wynikami startują w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach, biorą udział w projektach i grantach naukowych, zdobywając indeksy na uczelnie. Istotnym aspektem procesu edukacji w szkole jest rozbudowana baza dydaktyczna, nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe i zawodowe, realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Milicz praktyki i zajęcia zawodowe, które umożliwiają już od początku nauki intensywny kontakt z praktycznymi aspektami poznawanego, a dla wielu wymarzonego, zawodu. Całości zaś współtowarzyszy troska o wszechstronny rozwój uczniów, miła atmosfera, szkolny ceremoniał (którego częścią jest przychodzenie do szkoły w mundurze leśnika) i bogata oferta zróżnicowanych zajęć, o których będzie jeszcze mowa.

Nauka w Technikum Leśnym w Miliczu w nierozerwalny sposób dla większości uczniów łączy się z zamieszkaniem w internacie. Pierwsze kroki w dorosłość są stawiane pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zapewniającej mieszkańcom bezpieczeństwo i życzliwe wsparcie w podróży w dorosłość, wszechstronny rozwój poprzez udział w sekcjach sportowych, kołach zainteresowań, wydarzeniach kulturalnych. A o więzi z naszą szkołą niech świadczy także prężna działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu, wspierającego w zdobywaniu leśnych szlifów swych młodszych, bo tworzących szkolną społeczność, kolegów.

Szkoła zapewnia:

· profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

· naukę języka obcego zawodowego

· naukę leśnych programów informatycznych, wykorzystywanych w Lasach Państwowych

· realizację praktyk zawodowych w Nadleśnictwie Milicz

·realizację grantu edukacyjnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Baryczy

· realizację projektu Akademia zawodu – prelekcje pracowników Lasów Państwowych i uczelni wyższych, rozszerzające praktyczne aspekty nauki zawodu leśnika

· rozwój zainteresowań w oparciu o szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: rozwijających uzdolnienia, konsultacji przedmiotowych (szkoła bez korepetycji) czy licznych sekcji sportowych

· miejsce w szkolnym internacie – zakwaterowanie w pokojach 2-,3- i 4-osobowych z aneksem sanitarnym

Nauczane przedmioty

Poza intensywnym kursem ogólnokształcącym uczymy przedmiotów zawodowych wymaganych do zdobycia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie technik leśnik:

· użytkowanie i ochrona lasu

· urządzanie i hodowla lasu

· gospodarki łowieckiej

· ekonomiki leśnej

· maszynoznawstwa leśnego

· Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

· biologii leśnej

· ochrony przyrody, turystyki i edukacji leśnej

· zawodowego języka obcego

· dodatkowo współpracy z nadleśnictwem Milicz  odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Zajęcia dodatkowe

Ich propozycje powstają w oparciu o rozpoznanie potrzeb naszych uczniów, którzy mają możliwość współtworzenia ich oferty.

Koła zainteresowań:

· entomologiczne

· ornitologiczne

· łowieckie

· wędkarskie

· pszczelarskie

· wiedzy leśnej

· umiejętności leśnych

· liga ochrony przyrody

· artystyczne koło ARS

· koło sygnalistów

· zespół muzyczny NaLeśniki

· filozoficzne Sapere aude!

· teatralne Antrakt

· konsultacje przedmiotowe i repetytoria maturalne

Sekcje sportowe

· piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

· tenisa stołowego

· unihokeja

· piłki nożnej (organizowane są Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Leśnych w Piłce Halowej)

· koszykówki

· łucznictwa sportowego